הכבשה שבאה לארוחת ערב

סיפור מפתיע על חברות בין זאב רעב לכבשה קטנה וחולמנית

גן עד ב׳

50

100