תיבת נח

סיפור תיבת נח התנ"כי בעיבוד מקורי המשתמש בתיאטרון חפצים להצגת החיות שבתיבה.

גן - ב׳

50

100

ביקורת: