קורות חיים:

בוגר ניסן נתיב ת"א 2017
שחקן בתיאטרון בית לסין, תיאטרון גושן, תיאטרון השעה ואורנה פורת