הצגות

נסיך מפלסטלינה

נסיך מפלסטלינה

גילאים: ג׳-ו׳
אני ירושלמי

אני ירושלמי

מעבר לים

מעבר לים

גן -ב׳
דני דין וספינת המעפילים

דני דין וספינת המעפילים

א׳-ד׳
הרצל

הרצל

חטיבות ותיכונים
מחוץ למסגרת

מחוץ למסגרת

גן-ג׳