הזמנת הצגה

להזמנת הצגות

09-9508837

שלומית לשם
מחלקת שיווק ומכירות-תיאטרון גושן
מחלקת השיווק, התיאום והשיבוץ עומדת לשרותכם ולרשותכם בכל עת.
ניתן להזמין את ההצגות גם באמצעות סל תרבות ארצי ותרבות לישראל.
רויטל שלו
מחלקת שיווק ומכירות-תיאטרון גושן
מחלקת השיווק, התיאום והשיבוץ עומדת לשרותכם ולרשותכם בכל עת.
ניתן להזמין את ההצגות גם באמצעות סל תרבות ארצי ותרבות לישראל.